"Allt gott, Oatly" : – En retorisk analys av Oatlys kriskommunikation under tre politiskt orienterade kriser

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

Sammanfattning: Vi har genomfört en retorisk analys av Oatlys externa kommunikation under tre politiskt orienterade kriser i syfte att undersöka hur de använder olika strategier och retoriska medel för att övertyga sin publik och upprätthålla sin image. Med förtroendekris, public relations, Image Repair Theory och retorik som teoretiskt ramverk har vi kunnat identifiera hur Oatlys kommunikation förhåller sig till olika normer och strategier inom dessa teorier. Resultatet visar att det i vissa fall finns ett glapp mellan vad företaget står för och hur det agerar. De håller en aktiv och personlig kommunikation med sin publik men under kriserna visar kommunikationen att den relation Oatly har med publiken bortprioriteras. Oatly har som mål att göra sitt bästa för klimatet och för att uppnå detta riskerar de att skada förtroendet och sitt etiska rykte hos sin publik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)