Susanna Alakosken teoksen Köyhän lokakuu – Päiväkirja vastaanotto Suomessa

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Sammanfattning: Susanna Alakoski (född 1962) är en sverigefinsk författare, vars tredje bok heter Oktober i Fattigsverige. Dagbok som publicerades 2012 i Sverige. När boken året efter översattes till finska, fick den namnet Köyhän lokakuu – Päiväkirja. I min uppsats undersöker jag receptionen av Köyhän lokakuu – Päiväkirja i finska dagstidningar och litterära bloggar med hänsyn till Alakoskis bakgrund och bokens tema samt om receptionen varierar mellan professionella kritiker och amatörkritiker. I analysen utgår jag från receptionsteorin som introducerades av Hans Robert Jauss. Vidare utgår jag från litteraturkritikens tre komponenter som Markku Huotari sammanfattar till den skönlitterära textens beskrivning, tolkning och värdering. Argumenteringens grundvalar ethos, pathos och logos stödjer analysen. Materialet består av sju dagstidningsrecensioner och tio bloggrecensioner, och tidsmässigt omfattar materialet tiden från slutet av 2013 till juni 2014. Antalet i undersökningen använda tidnings- recensioner blir totalt fyra eftersom en och samma recension används totalt av fyra tidningar. Resultatet visar att både tidnings- och bloggrecensenter fokuserar mest i fattigdomstemat i Köyhän lokakuu – Päiväkirja. Dagboksformen och berättelsen om författarens egna barndomserfarenheter betraktas som trovärdiga. Emellertid diskuterar två bloggrecensenter skillnader mellan fakta och fiktion samt om Alakoski trots allt kombinerar fakta med fiktion för att nå ut med sitt politiska budskap: välfärdssamhällets okunskap om fattigdom. Amatörrecensenterna visar större variation och högre grad av personliga synpunkter i sina recensioner än de professionella skribenterna. Amatörrecensenter använder också mer av intertextuella jämförelser utanför Alakoskis produktion såsom feminism och arbetarlitteratur. Bloggskribenterna rekommenderar boken i större omfattning än tidningsrecensenterna men anger att läsaren behöver vara intresserad av ämnet eftersom bokens form och skrivsätt gör läsningen besvärlig. Det framgår från mottagningen av Köyhän lokakuu – Päiväkirja att läsupplevelsen inte motsvarar förväntningarna som är baserade på Alakoskis debutbok Svinalängorna från 2006, utgiven på finska 2007 med namnet Sikalat. Svinalängorna är en flerfaldigt prisbelönt bok i Sverige och har samma tema som Köyhän lokakuu – Päiväkirja, men bokens romanform ger en annorlunda läsupplevelse. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)