Brand negotiations in Video Game Communities - An exploratory study analysing community-made discourses in video game brands and how they shape the brand image

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Författare: Christian Möller; [2020-06-23]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: MSc in Marketing and Consumption

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)