Produktiv användning av mobiltelefoner i instrumentalundervisning. En intervjustudie i fyra lärares syn på mobiltelefoner i skolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

Sammanfattning: Denna studie syftar till att undersöka hur mobiltelefoner kan användas på ett produktivt sätt i instrumentalundervisningen. Studien har ett kvalitativt forskningsperspektiv och baseras på intervjuer av 4 informanter, alla instrumentallärare på gymnasienivå, med fokus på deras användning av mobiltelefoner samt dess roll i skolan. Studien har också fungerat som en förundersökning av en app för just instrumentalundervisning. Resultaten visar på att de lärare som intervjuats har en positiv syn på användning av mobiltelefoner när det kommer till just instrumentalundervisning, särskilt kamerafunktionen har en nyckelroll i detta sammanhang.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)