Kvinnliga chefers ledarstil : En kvalitativ intervjustudie som undersöker eventuella dominerande ledarstilar hos kvinnliga HR-chefer

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Författare: Fanny Klaesson; Julia Ernstsson; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)