Skäligt omplaceringserbjudande vid uppsägning pga arbetsbrist.

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Författare: Sofia Edetoft; [2021]

Nyckelord: Omplacering; skälig omplacering; arbetsbrist;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)