Genus i barnlitteratur : En studie om pedagoger uppmärksammar värderingar i populär barnlitteratur ur ett genusperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

Sammanfattning: In this thesis, gender in children's literature is the focus. The purpose is to analyze the gender balance and how the characters affecting the storyline are portrayed. Are the characters portrayed with gender stereotyped characteristics? This study also aims to investigate what educators think of the study's selected books. The books selected for this study are popular children’s books in Sweden that are often used while teaching. The text provides information as to whether educators show awareness of the gender perspective in the study’s chosen books. Do they make conscious decisions and are they aware of what the literature contains? To obtain this, both a questionnaire and a literature analysis will be conducted. The literature analysis creates a deeper picture of which values ​​the literature conveys while the questionnaire is to expand the knowledge of the teachers' views on the books that the study process. The result shows factors that educators have taken into consideration when choosing children's literature and general opinions on specific literature. The result of the literature analysis shows a stereotypical gender distribution among all the children's books, but the main characters was not stereotypically portrayed.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)