"Fler tjejer vågar bli ledare nr de ser andra tjejer vara ledare..." : - En kvalitativ intervjustudie kring unga kvinnliga idrottsledares upplevelser om idrottens betydelse för befolkningen i ett socioekonomiskt utatt bostadsområde.

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

Författare: Paria Petra Sabzandam; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)