Kuratorers syn på suicid : En kvalitativ studie om suicid utifrån ett genusperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Amanda Borgström; Marika Kintzelt Berg; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)