THE ‘COMPANIZATION’ ORGANIZATIONAL MODEL; Managerial challenges and responses in a peculiar hybrid organization. A case study on Plantagon International.

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Innovation and Industrial Management

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)