Olika motortypers påverkan på Sveriges transportflygskapacitet : En komparativ analys av Lockheed Martin C-130J Super Hercules och Embraer KC-390

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Försvarshögskolan

Sammanfattning: Sverige har idag några av Europas äldsta militära transportflygplan av typen TP 84 Lockheed Martin C-130H Hercules. Försvarsmakten har beslutat om att modifiera flygplanen så att de kan fortsätta att flyga fram till 2030 men på sikt måste ett nytt system köpas in. Uppsatsen avhandlar det beprövade flygplanet Lockheed Martin C-130J mot det nya Embraer KC-390. Analysen avhandlar en komparativ jämförelse mellan två olika transportflygplan samt systemens införande i Försvarsmakten. Fallet är en del av en jämförelse mellan flygplanen med turboprop-och turbofläktmotorer. Jämförelsen kommer att kopplas mot Andersson et al:s teori om militär nytta. Slutsatserna från analysen är att vid ett införande av C-130J kommer ett driftsäkert system med lång erfarenhet av att operera i konfliktzoner med provisoriska landningsbanor tillföras Försvarsmakten. Flygplanets prestanda och begränsningar är redan kända. Vid införandet av KC- 390 är uppgifterna om prestanda och begränsningar en osäkerhet då systemet ännu inte är i tjänst. Osäkerheter som förmågan att operera från provisoriska flygfält måste tas i beaktande. Dock är flygplanet bättre avseende räckvidd, lastkapacitet samt hastighet, detta på grund av flygplanets turbofläktmotorer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)