Woolamp

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

Författare: Ronja Reuber; [2019-07-31]

Nyckelord: Steneby; Kläder; Textil; Formgivning;

Sammanfattning: Ullfilten sägs ha funnits redan 6000 år f.Kr.1 Vi har sedan dess brukat fåren för köttet, för landskapsvård, skinnet och inte minst ullen. Sedan industrialiseringen har den svenska ullen tyvärr blivit en aning bortglömd. Globalt sett är ullproduktionen stor men i dagens Sverige slängs det mesta. Som framtida formgivare är ullen ett väldigt mångsidigt och användbart material. Det har flera positiva egenskaper för interiörer och är ett snällt alternativ för miljön. Detta arbete handlar om att ta vara på den svenska fårullen och tillämpa dess egenskaper i form av belysning. Ta hänsyn till miljön och frågeställningen kring vad formgivningen har för roll mot en hållbar utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)