Art. 7 and 8 ATAD - The CFC rules of the ATAD in the light of the freedoms of the TFEU

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Jane Azrak; [2019]

Nyckelord: CFC; TFEU; ATAD; OECD; Cadbury Schweppes;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)