Facebookvägrare : ”En studie om den sociala betydelsen av att frivilligt välja att inte använda Facebook”

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)