Jordbruksstödet – en positv erfarenhet av EU? En studie av den gemensamma jordbrukspolitiken och inställningen till EU

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Karl Berg; [2009-06-04]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)