... det är ett tjejrum, det är ju ett hjärta på stolen : En etnologisk studie i hur en grupp sjuåringar talar om och tänker kring sina rum

Detta är en Kandidat-uppsats från Etnologiska avdelningen

Författare: Christina Rodell; [2006]

Nyckelord: rum; barn; etnologi; möbler;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)