Autogenerering av PLC kod

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

Sammanfattning: Texo Application AB är ett företag som tillverkar lyft- och godshanteringanordningar som har kontor i Älmhult. Idag använder de Siemens S7 som PLC-system, vilket företaget anser vara något krävande att arbeta med. De önskar ett nytt utvecklingsverktyg med möjligheten att kunna autogenerera PLC kod och det är på grund av detta initiativ som detta examensarbete har kommit till. Genom att generera koden kommer företaget att kunna korta ner ledtider/idrifttagningstider. Två olika fabrikat av PLC-system har valts ut för att jämföras. Fabrikaten är Beckhoff och B&R. Målet är att kunna externt manipulera projektfiler och skapa en projektstruktur som innehåller både lokala och globala variabler. Det ska även skapa programkod som byggs ihop utifrån ett bibliotek samt att hårdvara ska kunna kopplas till programkod som t.ex. I/O. Programkod skulle kunna skapas i Strukturerad text(ST) eller Continuous Functional Chart(CFC). Examensarbetet inleddes med introduktionskurs hos B&R och Beckhoff. Detta var ett viktig steg i arbetet då genomförandet kräver en grundkunskap för utvecklingsmjukvarorna. Identifieringen av vad som efterfrågas gällande automatisk generering har skett genom kommunikation med personal på B&R och Beckhoff.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)