Etik inom försäkringsbolag Reglers påverkan på medarbetares beslutsfattande i etiskt svåra situationer bland försäkringsmedarbetare

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Christopher Badju; Mattias Bertilson; Wilmer Sarasto Löwenberg; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)