En japans syn på västvärld och modernisering: en studie av Yukichi Fukuzawas självbiografi

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Historia

Sammanfattning: What does the man that's been described as the founder of the modern Japan think of the West during the industrialisation? Why did he struggle so much for changes to occur in Japan as well? By examining Yukichi Fukuzawa's autobiography these questions are taken up and attempted to be answered.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)