A STAR IS (RE)BORN : Representation av könsroller i filmserien A Star Is Born

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Sammanfattning: I denna uppsats genomförs en filmanalys och represenationsstudie av de fyra filmatiseringarna av A Star Is Born. Historien i filmserien fångar den helomfattande glamouren och romantiken av showbusiness, spänningen i när någon verkligen tror på dig, lyckan att hyllas som stjärna, fallgroparna när berömmet tar slut och den komplexa manliga och kvinnliga dynamiken i processen. Syftet med uppsatsen är att utforska hur könsroller och koder kopplade till kön och genus upprätthålls eller bryts, samt hur de manifesteras och reproduceras hos huvudkaraktärerna i filmserien A Star Is Born. Dessa roller och koder analyseras och synliggörs med hjälp av representationsteori, genusteori feministisk filmteori och en konstnärlig gestaltning. Resultatet visar hur filmatiseringarnas olika tidsepoker, år 1937, 1954, 1976 och 2018, formar kontexten för respektive films handling och hur narrativet förlitar sig på könsroller för att förmedla mening och intention. Resultatet visar även på problematiken med den kvinnliga könsrollen som passivt objekt, destruktiva följder av porträtteringen av en manlig könsroll som inte tillåter misslyckanden och romantiseringen av den romantiska tragedin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)