DEVICE : (fire burns and flames lick my poor remains)

Detta är en Master-uppsats från Kungl. Konsthögskolan

Författare: Ida Idaida; [2018]

Nyckelord: maskin; tomhet; öga;

Sammanfattning: masteressä som innehåller anteckningar från två anteckningsböcker som behandlar produktonen av ett verk. Skrivna mellan maj och oktober 2017. Anteckningarna användes som verktyg för att komma fram till beslut i det praktiska genomförandet av verket. De innehåller även ett läckage, anteckningar skrivna under samtidigt i böckerna, de blandas med de teckniska anteckningarna och behandlar andra mer abstrakta frågeställningar ofta kring tomhet. Dokumentation av verket installerat i Galleri Mejan oktober/november 2017 (3 st bilder).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)