Pedagogisk simuleringsmodell av en förbränningspanna

Detta är en Master-uppsats från KTH/Kraft- och värmeteknologi

Författare: Joel Näsman; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Förbränningspannor som används i syfte i att producera elektrisk kraft eller ånga som sedan används i olika processer i ett kraftverk utgör en stor andel i världens elektricitetsproduktion. För att göra pannorna mer effektivare och minska andelen utsläpp pågår en ständig forskning och utveckling. Resultatet av denna studie består av utformningen av en simuleringsmodell av en förbränningspanna för att kunna användas till utbildningssyfte och behandlar bränsleanalyser, rökgasmängder samt effektivitet. Det som modellen simulerar är: verkningsgrad, den effekt som genereras, andelen syre samt koldioxid i rökgaserna baserat på användarens parameterinställning. Modellen är gjord i programvaran Microsoft Office Excel för att tillgodose tillgänglighet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)