En studie i spelmarknadens riskhantering kring stängningsodds

Detta är en Master-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

Författare: Kevin Musasa Kazadi; Ehsan Fazlhashemi; [2016]

Nyckelord: odds;

Sammanfattning:

Ett odds inför en fotbollsmatch kan sättas en vecka i förväg men det justeras oftast en eller flera gånger innan matchstart. Anledningen till dessa oddsförändringar varierar men inom spelmarknaden har oddsförändring samma betydelse som riskhantering. Spelbolagen analyserar hur hela marknaden sätter odds och inget bolag vill utsätta sig för större risk än de andra i onödan. Därför fungerar en oddsjustering från ett etablerat bolag som startskottet i en kedjereaktion av oddsjusteringar. Examensarbetets syfte har varit att på uppdrag från Svenska Spel undersöka hur precisa Bolag A, Bolag B och Bolag C är i sina stängningsodds. Med stängningsodds syftas det på oddset företaget erbjuder just före matchstart. Inledningsvis för att kartlägga eventuella oddsintervall där det kan råda bristande riskhantering undersöks utfallet för varje spel (1X2) med det faktiska utfallet. Fortsättningsvis väljs ett Bolag ut för vidare analys. De viktigaste aspekterna i valet av företag är riskhanteringsförmåga samt företagets policy när det kommer till spelare som vinner mycket över en längre tid. För att kunna fastslå eventuella brister i riskhanteringen och för att undersöka huruvida det varit slumpen som varit avgörande så utförs en backtesting på det utvalda företaget. Slutligen utvecklas en matematisk modell för att förutspå utfallet i matcher beroende av målskillnader som kan fungera som ytterligare ett verktyg för Svenska Spel. Resultatet av backtestingen var inte entydigt. I vissa oddsintervall kunde det fastslås att det fanns en brist i riskhanteringen och oddssättningen medan i andra kunde det lika väl ha varit slumpen som varit avgörande. Den matematiska modellen fungerar och beroende på spelstrategi går det att slå marknaden. Likadant kan denna matematiska modell fungera som indikator för spelbolagen att se över sina odds i de utfall där spelarna gör en positiv avkastning. Den matematiska modellen bygger endast på två års data hämtad från engelska Premier League. Resultatet hade kunnat förstärkas med ytterligare två års data. Generellt så kan tillgång till data ses som en begränsning då det endast funnits tillgång till data från de senaste fyra åren. Det som kan argumentera för att använda data från de senaste fyra åren är sportens utveckling. Fotbollen utvecklas i högt takt likaså gör spelmarknaden det. Tillgång till mer data garanterar inte ett bättre resultat. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)