Nyanländas väg in på arbetsmarknaden : Vilken roll kan besöksnäringen spela?

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för turismvetenskap och geografi; Mittuniversitetet/Avdelningen för turismvetenskap och geografi

Författare: Sebastian Gunnarsson; Fredrik Norbeck; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)