Big data inom revision och redovisning En studie om big data i relation till revision och redovisning i svensk populärpress

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Fanny Cagius; Sara Rutgersson; [2021-02-15]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)