Influencer marketing ur företagens synvinkel:En kvalitativ studie om hur företag upplever och uppfattar influencer marketing

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Emil Alexandroff; Carl-henrik Lindberg; [2018-06-27]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)