Sociokulturella faktorer som har betydelse för egenvård hos personer med hjärtsvikt : - en integrativ litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)