Language of power and power of language : rhetorical strategies used by Bush and Hitler

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)