Att värdera liv och lidande : En straffteoretisk utredning avseende huruvida kriminaliseringen av djurplågeri bör skärpas

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Julia Birgersson; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)