Bevisning åtkommen genom provokation : En analys om när polisprovokation strider mot art. 6 EKMR, och dess konsekvens för brottmålet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)