Hur kan kunden bli upplyst? - Har lamporna rätt livslängd? En studie av planerat åldrande av belysning

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

Författare: Robert Aspegren; [2016]

Nyckelord: History and Archaeology;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)