Identitetens paradigm : En studie i profilens framväxt och dess användning i sociala medier i det postpolitiska samhället

Detta är en L2-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: The profile the individual creates on social media can be likened to a digital panopticon. How this profilicity has developed is examined by reviewing seven texts concerning the creation of identity. After this, five paradigms emerge that map how profilicity has developed through history and how the profile has become a digital panopticon in a post-political society. The profile thus becomes a tool for strengthening the hegemony that prevails in society.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)