Kalvhyddor och kalvens hälsa

Detta är en M1-uppsats från SLU/Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

Författare: Karin Santesson; Anna Hallin; [2012]

Nyckelord: kalvar; kalvhyddor; inhysning; kalvhälsa; skötsel;

Sammanfattning: Detta arbete behandlar kalvhälsa och då fokuserat på uppfödning i kalvhyddor, vilka står utomhus. Arbetet innefattar en litteraturstudie samt studiebesök på olika gårdar i Skåne med kalvhyddor som inhysningssystem till sina kalvar. Lantbrukarna intervjuades om vad de tyckte var deras kalvhyddors för- och nackdelar. Även olika fabrikat av kalvhyddor beskrivs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)