Konsten att leka tre : En studie om förskollärares arbete med att inkludera alla barn i lek

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

Författare: Ajla Selimovska; Zahra Wahaib; [2023]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)