Lögner utan pardon: En undersökning av hur Nordfront brukar historien om Förintelsen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Historiska institutionen; Lunds universitet/Historia

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur bruket av historia kan ta sin form beroende på vilken historia som brukas och av vem som brukar den. Förintelseförnekelse är ett kontroversiellt att bruka historien på. Alla människor som har gått i svensk skola har någon gång hört om Förintelsen och dess konsekvenser. På grund av detta är det intressant att undersöka hur vissa människor ändå förnekar denna historiska företeelse. Genom teorin historiebruk avser denna uppsats att undersöka hur den nazistiska nättidningen Nordfront förnekar historien om Förintelsen, genom att titta på hur de själva framställer händelsen i sina egna artiklar med metoden kvalitativ textanalys. Denna uppsats utgår från följande frågeställningar: Hur framställs Förintelsen och hur förmedlas historien om den av Nordfront? Hur tar Nordfronts icke-bruk av historien sin form? Vilka former av strategier förekommer och hur ser deras Förintelseförnekelse ut? Denna undersökning visar ett starkt icke-bruk av historien framkommer i de artiklar som undersöks och att den förnekelse som förekommer tar sin form på flera olika sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)