"Skogen har fått ett rötsår" : En ekokritisk studie av Gustav Hedenvind-Erikssons roman Ur en fallen skog och Martin Kochs roman Timmerdalen

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)