Nostalgi enligt Pixar

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

Författare: Ludvig Kyndel; [2008]

Nyckelord: Pixar; nostalgi; modernitet; datoranimerad film;

Sammanfattning:

Filmbolaget Pixar har under de senaste femton åren legat först med att producera datoranimerad film. Bakom utvecklingen av den animerade filmen finns en tro på att kunna förändra. Jag vill i min uppsats se om idéer som dessa framträder i filmerna. Som utgångspunkt har jag använt Karin Johannissons bok Nostalgia, där begrepp såsom nostalgi och modernitet diskuteras. Dessa begrepp har jag sedan använt i min undersökning. Vill deras filmer föra vidare värderingar om utveckling eller representerar de något som de själva inte står för?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)