Performing internal communication with the help of digital tools : A study of how employees utilize internal communication together with digital tools

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Jessica Riihimäki; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)