Synaesthetica : Relationen mellan ljud, bild och kropp genom Kinesonisk interaktion.

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola

Sammanfattning: Under flera generationer har människan försökt tolka relationen mellan bild och ljud. Finns det en vetenskaplig koppling mellan ljusets frekvens och ljudets frekvens? Kan man uppleva båda modaliteter samtidigt? En liten procent av jordens befolkning kan uppleva denna symbios av modaliteter, en sinnenas union där hjärnan korskopplar två eller flera sinnen, denna funktionsvariation kallas för synestesi. Den digitala utvecklingen har möjliggjort denna korskoppling där man med nummer som material kan gestalta synestesi och skapa och uppleva flera modaliteter i symbios. Detta kandidatarbete syftar på att med hjälp av kinesonisk interaktion undersöka relationen mellan kropp, bild och ljud, hur man med kroppen som verktyg kan sammanväva och skapa bild och ljud samtidigt på ett naturligt och organiskt sätt. Genom etnografiska observationer, fokusgrupper och frågeformulär har vi undersökt olika funktioner som kan bidra till känslan av att ljudet känns naturligt till kroppsliga rörelser och visuell stimuli. Genom agentiell realism har vi sedan förankrat vår kunskap och de beslut vi tagit som designers för att presentera det ramverk vi föreslår för att skapa en multimodal upplevelse där kropp, ljud och bild möts.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)