“Hårdhudad, svårlurad, två lurar, två brudar” - Z.E. : En kvalitativ innehållsanalys av låttexter i den svenska gangsterrappkulturen

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Sammanfattning: Denna studie analyserar hur den svenska gangsterrappen, utifrån tre utvalda artister, representeras ur ett bourdieuanskt kultursociologiskt perspektiv. Genom en kvalitativ innehållsanalys analyseras fem låtar av vardera artist för att undersöka kulturen som står till grund för det sociala fältet. Det teoretiska ramverket utgår från musikens sociologi, representation, kapital och habitus och dess begrepp. Resultatet visar att de 15 utvalda låtarna har gemensamma egenskaper som kan placeras i mallen av en subkultur. I alla tre artisters låttexter används liknande begrepp och slang för att framhäva meningen i musiken och de två kapital som är mest utstickande är det ekonomiska och, det tillagda kapitalet, våldskapitalet. Det eftersom en större del av låtarna handlar om ett liv i förorten där de två kapitalen genomsyrar den livsstilen de beskriver sig leva. I studien framgår det att den svenska gangsterrappen berättas på ett sätt som kan beskrivas som rått, ärligt och långt ifrån ursäktande. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)