Vilka uppfattningar har killar gentemot tjejer och programmering?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Författare: Kaltrina Rexhepi; Fatlinda Neziri; [2012]

Nyckelord: Technology and Engineering;

Sammanfattning: Hur duktig man är på programmering beror på individen själv och inte på dennes kön... IT- teknologin har idag en betydande roll i samhället både vad gäller i arbetslivet såsom i vårt vardagsliv men ändå är så få tjejer/kvinnor intresserade av ämnet. Idag finns det många fördomar mot tjejer/kvinnor inom IT vilka måste avlägsnas för att tjejer och kvinnor ska kunna göra karriärer inom IT-yrken. Kvinnor är underrepresenterade inom IT – relaterade yrken och utbildningar och genom att de inte tenderar att välja IT- relaterade ämnen i skolan och på universiteten bidrar det till att situationen ser ut som den gör idag. Dessa ämnen är inget som attraherar dem och utfallet blir att IT-branschen är idag mansdominerad. Kvinnors uppfattningar som systemvetare begränsas av synen och attityder man har gentemot dem, dvs. antaganden som finns att kvinnor är sämre. Att män tar för sig mer än kvinnor är också något som man märker av då majoriteten av alla systemvetare är män. Orsakerna till den könssegregering som finns idag är synen på hur man uppfattar kvinnor. En av uppfattningarna som finns är tjejers och kvinnors osäkerhet och rädsla för att misslyckas. Vidare ställs det höga krav på kvinnor och de måste hela tiden försöka bevisa sig själva för att kunna passa in i de mansdominerade yrken som finns.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)