Lastarmsstöd till frontlastare : Konstruktionsförslag för ett nytt lastarmsstöd till Ålös frontlastare

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: Joel Östlund; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Ålö AB i Brännland, en bit utanför Umeå, är en av världens ledande leverantörer inom lantbruksmaskinbranschen. En av Ålös viktigaste produkter är deras frontlastare som säljs under varumärkena Quicke och Trima. När frontlastaren används till snöplogning utsätts den för stora sidokrafter, något som den inte är dimensionerad för. För att lösa detta problem har Ålö en produkt som ger lastaren stöd och hjälper till att absorbera dessa krafter, produkten kallas för ett lastarmsstöd. Den nuvarande lösningen skapades för ca 25 år sedan under de förutsättningar som fanns då, vilket gör att den idag kan kännas föråldrad och i behov av en ny modern ersättare.   Projektets mål var att leverera två koncept för ett nytt lastarmsstöd med den tillhörande dokumentation och underlag som krävs för en tillverkning. Genom analys av den nuvarande lösningen, diskussioner med kunder och sakkunniga inom området, produktframtagande med CAD och hållfasthetsanalyser med finita elementmetoden arbetas de nya koncepten fram.   Denna rapport beskriver det produktutvecklingsarbete som resulterade i två koncept för ett nytt lastarmsstöd, ett koncept som härstammar från den nuvarande lösningen och ett koncept som tagit inspiration från andra lösningar på marknaden. Koncepten uppfyllde eller delvis uppfyllde de krav ställdes vid projektets början. Dessa koncept kan användas som grund och inspiration vid ett fortsatt utvecklingsarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)