KVINNORS KUNSKAP OM FYSIOTERAPI VID GRAVIDITETSRELATERADE BESVÄR. En enkätundersökning

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Författare: Sofia Smedberg; Elinor Åred; [2021-11-18]

Nyckelord: Fysioterapi; graviditet; kunskap;

Sammanfattning: Den fysioterapeutiska professionens uppdrag är att arbeta sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande. Forskningsområdet kvinnohälsa är mer omfattande nu än tidigare och idag är rekommendationerna för fysioterapeutisk behandling vid graviditetsrelaterade besvär fler. Trots detta behövs mer evidens och riktlinjer. Graviditetsrelaterad ländryggs- och bäckensmärta har hög prevalens och författarna upplever att kvinnors kunskap kring fysioterapi vid graviditetsrelaterade besvär är liten. Idag har fysioterapeuter i Sverige ingen självklar roll i mödrahälsovården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)