Somaliska med arabisk skrift – en språkhistorisk studie

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Författare: Ahmed Sheikh; [2020-02-04]

Nyckelord: arabiska; somaliska; arabiska; skriftsystem; ajami; wadaad; arabisk skrift;

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur man har skrivit somaliska texter med arabisk skrift. Två konsonantfonem, /g/ och /ɖ/ och fyra vokalfonem, /ɛ/, /ɛː/, /o/ och /oː/ finns i somaliska men inte i arabiska. I uppsatsen studeras särskild hur man har skrivit de här fonemen med arabisk skrift, vilka arabiska grafem som representerar de språkspecifika fonemen i somaliska. Dessutom berörs arabiska grafem som inte har motsvarande fonem i modern somaliska ortografi, exempelvis غ ,ز ,ص. Dessa grafem uppträder ändå i materialet som undersöks. Fyra personers versioner av arabisk skrift undersöks genom att analysera sex texter som är skrivna med deras ortografiska förslag. Två av dem skrev sina texter islutet av 1800-talet och de andra två skrev sina texter mitten av 1900-talet. Konsonantfonemet /ɖ/ representeras av bl.a. ڟ ,ط och ڎ, medan /g/ representeras av bl.a. چ, ,ج ,ڭ گ och غ.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)