Musik i rörelse: Ett arbete om kroppsliga rörelsers påverkan på trombonspel

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

Sammanfattning: Ett arbete som undersöker hur trombonspel påverkas av kroppsliga rörelser och hur dessa kan vägas in i inlärningen av ett stycke. Syftet är att förstå hur kroppens rörelser påverkar musiken för att lära sig när det passar att röra sig och när det inte gör det. Undersökningen kommer ske genom analys av inspelningar där jag spelar ett förbestämt stycke med olika mycket rörelse. En publik kommer delge sina tankar om hur musiken låter när jag rör mig på olika sätt. Resultatet visar vad kroppsrörelser ger för effekt på musiken och slutligen diskuteras hur detta kan användas i olika spelstilar och genrer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)