Att vårda med bakbundna händer : en litteraturstudie om vårdares erfarenheter av att vårda i en rättspsykiatrisk vårdkontext

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)