Förmånsrättsordningen- En komparativ studie av svensk och engelsk rätt

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Gunilla Robertsson; [2000]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Resumé ej lämnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)