Integration av affärssystem och e-handelssystem

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Datavetenskap

Sammanfattning: Denna studie har gjorts hos företaget Monitor ERP System AB, som utvecklar och säljer ett affärssystem. Till affärssystemet har Monitor utvecklat ett e-handelssystem som är integrerat med affärssystemet. Artiklar i Monitor kan göras synliga som produkter i webbshopen som skapas med hjälp av e-handelssystemet och order som läggs på webbshopen läggs automatiskt till i affärssystemet. Ett antal av Monitors kunder, som bedriver försäljning mot slutkunder (privatpersoner) använder inte Monitors webbshop, utan vill istället kunna integrera affärssystemet med ett tredjeparts e-handelssystem. I studien undersöks varför kunderna använder sig av en tredjepartslösning framför Monitors webbshop genom intervjuer med några av Monitors kunder. Svaren från intervjuerna utgjorde underlag till en integrationslösning av Monitors affärssystem och en tredjeparts en-handelssystem. Ett e-handelssystem som flera av kunderna var intresserade av var WooCommerce som är ett tillägg till innehållshanteringssystemet WordPress. Ett tillägg till WooCommerce har skapats som skickar order till Monitors affärssystem. För att ta emot ordern har en REST-webbtjänst utvecklats som, efter att ta emot ordern, skapar en order i Monitors affärssystem via Monitors REST API.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)