Kartläggning av rollen för en klinisk apotekare i primärvården i Region Uppsala, Sverige – en kvalitativ observations- och intervjustudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för farmaci

Författare: Rouzi Koumi; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)