Hon är omtänksam och vacker, han är modig och tuff, eller? : En genusinriktad studie av Astrid Lindgrens barnbokskaraktärer.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Författare: Amanda Järleskog; Emma Blom; [2020]

Nyckelord: Gestaltning; genus; karaktärer; kön; normer.;

Sammanfattning: Syftet med föreliggande studie är att från ett genusperspektiv undersöka hur karaktärer gestaltas i sex av Astrid Lindgrens barnböcker. Metoden som användes var att utgå från Nikolajevas (2017) schema över stereotypa kvinnliga respektive manliga egenskaper och analysera de valda karaktärerna utifrån detta schema. Det resultatet visar och den slutsats vi kommit fram till är att de allra flesta karaktärer i någon utsträckning fungerar normbrytande då de innehar både stereotypiskt sätt kvinnliga och manliga egenskaper. Sex av de valda 20 karaktärerna kan dock anses vara normbekräftande, medan åtta karaktärer kan tolkas som flersidiga och sex karaktärer som normbrytande.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)